• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11733/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 11733/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11733/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kuehne + Nagel
Địa chỉ: Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1
Mã số thuế: 0312658789

Trả lời văn bản số 01092017/KN ngày 28/9/2017 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

“1. Sửa đổi, bổ sung tiết b.9 điểm b khoản 2 Điều 2

“b.9) Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc.”

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày thì người lao động Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc tại Công ty theo thư điều chuyển của Công ty mẹ Nhật Bản trong thời gian 1 năm (từ 01/08/2017 đến 30/7/2018), theo thỏa thuận Công ty có chi trả khoản tiền trợ cấp chuyển vùng 1 lần, nếu khoản trợ cấp này được quy định rõ mức chi trong thư điều chuyển thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Về hồ sơ chứng minh là cá nhân cư trú dài hạn ở nước ngoài cho người lao động có quốc tịch Việt Nam, đề nghị Công ty liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để được xem xét và hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu VT, TTHT;
Hiền -36127272 (2176)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11733/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 28/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11733/CT-TTHT

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375968