• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Công văn 11733/UBND năm 2017 về đính chính "Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông" kèm theo Quyết định 2314/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Công văn 11733/UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11733/UBND
Về việc đính chính "Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông" ban hành kèm theo Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2017

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành, địa phương;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 2314/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Qua rà soát, Quy chế có sai sót do lỗi kỹ thuật.

Ủy ban nhân dân tỉnh xin đính chính như sau: Bỏ ba từ "Điểm a và" (dòng thứ 4 từ dưới lên, trang 1 Quy chế). Văn bản chính xác như sau: "Bộ phận một cửa cấp huyện là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, ngoại trừ các thủ tục hành chính được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều này".

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để biết, thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11733/UBND   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 08/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11733/UBND

284

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373433