• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


 

Công văn 1177/UBDT-KHTC năm 2020 về lắp đặt đường truyền hệ thống tabmis tại 349 Đội Cấn, Liễu Giai, Hà Nội do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 1177/UBDT-KHTC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1177/UBDT-KHTC
V/v lắp đặt đường truyền hệ thống tabmis tại 349 Đội Cấn, Liễu Giai, Hà Nội

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Tin học thống kê, Bộ Tài chính

Năm 2013, Ủy ban Dân tộc được Bộ Tài chính lắp đặt đường truyền hệ thống tabmis tại 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Tuy nhiên từ tháng 10 năm 2019, Ủy ban Dân tộc chuyển Trụ sở từ 80 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, Ba Đình về số 349 Đội Cấn, phường Liễu Giai. Hiện nay, hệ thống tabmis của Ủy ban Dân tộc tạm thời đang đặt tại Trụ sở cũ 80 Phan Đình Phùng. Điều này ảnh hưởng đến tính kịp thời khi thực hiện các nhiệm vụ trên hệ thống tabmis và công tác bảo quản tài sản.

Dự kiến đến tháng 12 năm 2020, hệ thống máy chủ của UBDT sẽ được chuyển về Trụ sở 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội và được đặt tại tầng 6, Vụ Kế hoạch - Tài chính là đơn vị sử dụng máy tabmis đặt tại tầng 17 của tòa nhà.

Để đảm bảo điều kiện làm việc, Ủy ban Dân tộc đề nghị Cục tin học Thống kê, Bộ Tài chính lắp đặt hệ thống tabmis tại Trụ sở 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Rất mong Cục Tin học thống kê, Bộ Tài chính phối hợp./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- TT, PCN Lê Sơn Hải (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Mạnh Huấn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1177/UBDT-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Nguyễn Mạnh Tuấn
Ngày ban hành: 15/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1177/UBDT-KHTC

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453879