• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11782/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 11782/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11782/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP Acecook Việt Nam
Địa chỉ: Lô số II-3 và II-5, Đường số 11 Nhóm Công Nghiệp II KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP.HCM
Mã số thuế: 0300808687

Trả lời văn bản số 2244/2017/AV-HCM/TC ngày 05/10/2017 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 4 Phụ lục 01 Danh mục ngành nghề kinh doanh tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

“Các dịch vụ khác không chịu thuế GTGT thì thuộc diện chịu thuế TNCN theo thuế suất 1 %”

Căn cứ công văn số 1163/TCT-TNCN ngày 21/3/2016 của Tổng Cục Thuế về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh (bản photo đính kèm);

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp của Công ty theo trình bày có chi cho nhà phân phối là hộ cá nhân kinh doanh các khoản hỗ trợ khách hàng đạt doanh số thì khi chi trả cho hộ cá nhân kinh doanh Công ty khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 1%. Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho hộ cá nhân kinh doanh theo tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC , trên tờ khai Công ty ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời ký tên, đóng dấu của Công ty. Hồ sơ khai thuế nộp tại Chi cục Thuế nơi Công ty đặt trụ sở, trên tờ khai thuế và chứng từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là cá nhân kinh doanh.

Đối với khoản hỗ trợ chi phí bán hàng, đề nghị Công ty giải thích cụ thể nội dung hỗ trợ và hồ sơ tài liệu liên quan để Cục Thuế xem xét hướng dẫn.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu: VT; TTHT.
2178-36068334/vxthang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11782/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 28/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11782/CT-TTHT

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375975