• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 1180/TCĐBVN-ATGT năm 2014 bổ sung biển báo 131 (a) cho trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 1180/TCĐBVN-ATGT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1180/TCĐBVN-ATGT
V/v bổ sung biển báo 131 (a) cho trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các cục QLĐB I, II, III, IV.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Công văn số 778/TCĐBVN-ATGT ngày 04/3/2014 V/v “xây dựng kế hoạch kiểm soát tải trọng xe trên các quốc lộ và báo cáo tình hình triển khai bộ cân lưu động được cấp” gửi các Sở GTVT, Cục QLĐB I, II, III, IV đồng loạt thực hiện việc KTTTX, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị gặp phải khó khăn khi các xe vi phạm chở hàng quá tải trọng dừng đỗ trên mặt đường để tránh việc KTTTX, đã gây ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông khu vực gần Trạm và gây khó khăn cho việc kiểm tra tải trọng xe của lực lượng chức năng. Trước tình hình trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đồng ý cho phép Thanh tra Sở GTVT hoặc trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động được phép bổ sung vào trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động hai (02) biển báo số 131(a) “Cấm đỗ xe” theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2012/BGTVT.

Căn cứ vào địa hình và tình hình thực tế, Thanh tra Sở GTVT bố trí vị trí đặt biển báo sao cho hợp lý để không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân bên đường đồng thời thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý những xe vi phạm dừng đỗ ở những nơi có biển báo cấm.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Q.Tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ QL Bảo trì; Pháp chế- Thanh tra;
- Lưu: VT, ATGT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1180/TCĐBVN-ATGT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam   Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 27/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1180/TCĐBVN-ATGT

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237076