• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1182/GSQL-TH năm 2018 về sử dụng Phiếu kết quả thử nghiệm lô hàng đưa vào kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1182/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1182/GSQL-TH
V/v sử dụng Phiếu kết quả thử nghiệm lô hàng đưa vào kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1008/HQBRVT-GSQL ngày 12/7/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan-Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 256 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, điểm đ Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, điểm d Khoản 1 Điều 5, điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 106/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty TNHH Hải Linh chỉ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm thì không được sử dụng Phiếu kết quả thử nghiệm thay thế cho Chứng thư giám định về khối lượng, chủng loại đối với các lô hàng xăng dầu từ nội địa/nước ngoài nhập kho ngoại quan xăng dầu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan-Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Điều 256. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Chỉ các thương nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định thương mại mới được phép thực hiện dịch vụ giám định và cấp chứng thư giám định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa
...
2. Trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:
...
đ) Mẫu Chứng thư giám định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, nguyên liệu từ nước ngoài nhập kho ngoại quan xăng dầu

1. Hồ sơ hải quan:
...
d) Chứng thư giám định khối lượng, chủng loại: Nộp 01 bản chính trong thời gian 8 giờ làm việc kể từ khi kết thúc bơm xăng dầu, nguyên liệu từ phương tiện vận tải xăng dầu, nguyên liệu vào bồn, bể chứa tại kho.
...
Điều 6. Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, nguyên liệu từ nội địa nhập kho ngoại quan xăng dầu.

1. Hồ sơ hải quan:
...
b) Chứng thư giám định về khối lượng, chủng loại: Nộp 01 bản chính;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1182/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1182/GSQL-TH

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380712