• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 1184/XNK-XXHH năm 2017 khác biệt nhỏ trên C/O mẫu AI do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1184/XNK-XXHH
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1184/XNK-XXHH
V/v khác biệt nhỏ trên C/O mẫu AI

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hằng Ngọc
(Số 171 đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình)

Trả lời công văn số 04/2017/CVHN ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Công ty Cổ phần Hằng Ngọc về vướng mắc liên quan đến Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AI của Ấn Độ, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

C/O mẫu AI số tham chiếu 49115156 cấp ngày 04 tháng 8 năm 2017 do công ty cung cấp kèm theo công văn số 04/2017/CVHN nêu trên có khác biệt tại ô “Số quyển” (Book No.) và ô số 11 so với mẫu C/O mẫu AI đính kèm của Phụ lục D (Thủ tục cấp và kiểm tra C/O) của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ và mẫu C/O mẫu AI quy định tại Phụ lục 5 Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 do Bộ Công Thương ban hành thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ.

Trường hợp C/O bị từ chối vì những vướng mắc nêu trên, đề nghị công ty liên hệ với Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn về việc cấp lại C/O mẫu AI phù hợp với Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - n Độ và các văn bản pháp quy hiện hành.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (Cục GSQL về hải quan);
- Lưu: VT, XXHH/thinhvh.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1184/XNK-XXHH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu   Người ký: Phan Thị Diệu Hà
Ngày ban hành: 08/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1184/XNK-XXHH

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361619