• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 1188/XNK-XXHH năm 2017 vướng mắc C/O mẫu AJ có ngày khởi hành khác biệt do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1188/XNK-XXHH
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1188/XNK-XXHH
V/v Vướng mắc C/O mẫu AJ có ngày khởi hành khác biệt

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH SHISEIDO Việt Nam
(Lô 231-233-235-237, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời công văn s 72/2017/ADM-OUT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Công ty TNHH SHISEIDO Việt Nam về việc vướng mắc C/O mẫu AJ có ngày khởi hành khác biệt, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

Theo Khoản 4, Điều 2, Phụ lục 6 Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 8 tháng 12 năm 2008 về việc Ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mu AJ đ hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản, quy định về việc cấp C/O như sau:

“Các nội dung khác khai trên C/O phù hợp với các chứng từ đã nộp”.

Do đó, 02 C/O mẫu AJ số 170030550176501291 cấp ngày 08/08/2017 và số 170025573172401691 cấp ngày 10/08/2017 kèm theo công văn nêu trên của công ty có ngày xếp hàng lên tàu khác biệt so với ngày trên vận đơn là không phù hợp với quy định tại Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT nêu trên.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ (Cục GSQL về H
Q);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XXHH
, minhptn.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1188/XNK-XXHH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu   Người ký: Phan Thị Diệu Hà
Ngày ban hành: 08/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1188/XNK-XXHH

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361615