• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


 

Công văn 119/KCB-ĐD thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Tải về Công văn 119/KCB-ĐD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/KCB-ĐD
V/v triển khai thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng y tế ngành;
- Giám đốc các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

 

Để thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐD của Hội Điều dưỡng Việt Nam) một cách hiệu quả góp phần nâng cao y đức và chất lượng chăm sóc phục vụ người bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế:

1. Tổ chức lồng ghép cùng với các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 2013 để tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam.

2. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên về Cục Quản lý khám, chữa bệnh theo địa chỉ 138 A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để b/c);
- Lưu VT, ĐD.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 119/KCB-ĐD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh   Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 21/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 119/KCB-ĐD

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183232