• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 1192/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với giao dịch giữa Công ty TNHH thép KYOEI Steel Việt Nam và Công ty TNHH cán thép Tam Điệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1192/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1192/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với giao dịch giữa Công ty TNHH thép KYOEI Steel Việt Nam và Công ty TNHH cán thép Tam Điệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Ninh Bình;
- Công ty TNHH thép KYOEI Steel Việt Nam;
- Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 180113 ngày 17/1/2013 của Công ty TNHH thép Kyoei Steel Việt Nam, công văn số 0312/CV-CT ngày 03/12/2012 và công văn số 1012/CV-CT ngày 10/12/2012 của Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp hỏi về thuế GTGT đối với giao dịch chuyển nhượng dự án Nhà máy cán thép của Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp và Công ty TNHH thép KYOEI Steel Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 31/8/2012 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3152/TCT-CS gửi Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình (công văn có gửi Cục thuế tỉnh Ninh Bình). Tiếp theo công văn nêu trên, sau khi xin ý kiến các Vụ thuộc Bộ Tài chính và sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4290/TCT-CS ngày 30/11/2012 gửi Cục thuế tỉnh Ninh Bình, Công ty TNHH thép KYOEI Steel Việt Nam và Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp trả lời về thuế GTGT đối với giao dịch giữa Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp và Công ty TNHH thép KYOEI Steel Việt Nam.

Như vậy, các vướng mắc về chính sách đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời. Vấn đề quan trọng là việc thực hiện hợp đồng cũng như xác định rõ bản chất của việc giao dịch giữa hai đơn vị. Giao dịch này phát sinh không chỉ liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế GTGT mà cả thuế TNDN, cần phải thu thập, phân tích, xử lý các thông tin liên quan.

Do đó nội dung này thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Đề nghị Cục thuế Ninh Bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xử lý theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp và Công ty TNHH thép KYOEI Steel Việt Nam có trách nhiệm cung cấp thông tin cũng như chấp hành, hợp tác chặt chẽ với cơ quan thuế trên địa bàn để thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế tỉnh Ninh Bình, Công ty TNHH thép KYOEI Steel Việt Nam, Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1192/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 11/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1192/TCT-CS

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183639