• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 11928/CT-KK năm 2015 về công nhận doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 11928/CT-KK
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11928/CT-KK
V/v công nhận doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT

Thành Ph Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Adidas Việt Nam
Mã số thuế: 0307787891
Địa ch: Lầu 22, TN Bitexco Số 2, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

 

Cục Thuế TP.HCM nhận được công văn đến số 8340638 của Công ty TNHH Adidas Việt Nam ngày 24/11/2015 về việc đề nghị được công nhận là Công ty tham gia bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài mang theo khi xuất cảnh. Sau khi xem xét hồ sơ Công ty TNHH Adidas Việt Nam gửi, Cục Thuế TP.HCM có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật này;

Căn cứ Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Cục Thuế TP.HCM công nhận Công ty TNHH Adidas Việt Nam là doanh nghiệp tham gia bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xut cảnh tại địa điểm đã đăng ký trong công văn đến ngày 24/11/2015 của Công ty TNHH Adidas Việt Nam. Danh sách địa điểm bán hàng như sau:

ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ BÁN HÀNG

STT

TÊN CỬA HÀNG

ĐỊA ĐIỂM

1

Công ty TNHH Adidas Việt Nam

Phòng 103, Tầng 1, Tòa nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, P. BN, Q1, TP.HCM

Công ty TNHH Adidas Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định về việc bán hàng thí điểm theo quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký bán hàng thí điểm.

Cục Thuế TP.HCM thông báo để Công ty TNHH Adidas Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế, TCHQ (để báo cáo);
- Cục Hải quan TP.Hà Nội;
(để phối hợp t/hiện)
- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh; (để phối hợp t/hiện)
- Lưu: VT, KT2

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11928/CT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 01/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11928/CT-KK

2.689

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297476