• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm

Văn bản pháp luật về Phòng chống buôn lậu

 

Công văn 11931/QLD-TTra năm 2018 về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 11931/QLD-TTra
Bản Tiếng Việt

B Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11931/QLD-TTra
V/v tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 19 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg , của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

Để thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm đạt hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế, Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng Quản lý hành nghề, Phòng Y tế quận huyện trên địa bàn:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn về việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược, mỹ phẩm; chú trọng kiểm tra việc mua bán thuốc, mỹ phẩm có hóa đơn chứng từ hợp pháp, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, thông tin sản phẩm (tên sản phẩm, dạng bào chế, số đăng ký, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, số lô, hạn dùng...).

- Phối hợp với Ban chỉ đạo 389 của địa phương và các cơ quan chức năng Công An, Quản lý Thị trường, Hải quan tiến hành điều tra truy tìm tận gốc các vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc, mỹ phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép sản xuất, lưu hành.

Xử lý nghiêm theo quy định hiện hành đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt đối với trường hợp sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm không phép.

2. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm chủ động rà soát, tự kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thuốc và mỹ phẩm. Nghiêm cấm mua bán thuốc, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc; thuốc, mỹ phẩm hết hạn dùng; thuốc, mỹ phẩm không được phép lưu hành; thuốc, mỹ phẩm đã có thông báo thu hồi.

3. Chủ động phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý nhà thuốc trên địa bàn để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc, đảm bảo truy xuất nguồn gốc thuốc, kiểm soát hạn dùng của thuốc, kiểm soát giá thuốc, quản lý chất lượng thuốc...theo Thông báo số 192/TB-VPCP , ngày 25/5/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc.

4. Chỉ đạo Đơn vị kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm của địa phương chủ động kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định.

5. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan thông tin đại chúng, truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốc, mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và các chế tài xử lý về những hành vi sai phạm để nâng cao nhận thức của người dân về thuốc, mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Thông tin tới người dân các trường hợp vi phạm về sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm.

6. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg , ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm trong tháng 7 năm 2018 và khẩn trương tổ chức thực hiện. Định kỳ hàng quý gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ. Cục Quản lý Dược có kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các địa phương trong tháng 8 năm 2018.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương triển khai thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Ban chỉ đạo 389 BYT(để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm;
- Trang thông tin điện tử của Cục QLD;
- Các phòng trong Cục;
- Lưu VT, TTra.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11931/QLD-TTra   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành: 27/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11931/QLD-TTra

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386949