• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 11955/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại mặt hàng khai báo là trục chà lúa đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11955/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11955/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2941/HQLA-KTS ngày 01/12/2015 của Cục Hải quan Long An đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng khai báo là trục chà lúa đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 15/11/2015 và Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính;

Nhóm 40.16 chi tiết cho các sản phẩm bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng. Do đó, sản phẩm ngoài chất liệu cao su còn có nhôm hoặc gang thì không đủ cơ sở xác định thuộc nhóm 40.16.

Mặt hàng trục chà lúa gồm có một lõi dạng ống rỗng mặt cắt ngang hình tròn, bằng chất liệu nhôm hoặc gang và một lớp bề mặt bằng cao su lưu hóa có chiu dày 10mm, là bộ phận của máy dùng trong công nghiệp xay xát được phân loại vào nhóm 84.37, mã số 8437.90.19 đối với loại máy hoạt động bằng điện hoặc mã số 8437.90.29 đối với loại máy không hoạt động bng điện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).
 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11955/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 17/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Theo Công văn 11955/TCHQ-TXNK, Mặt hàng trục chà lúa gồm có một lõi dạng ống rỗng mặt cắt ngang hình tròn, bằng chất liệu nhôm hoặc gang và một lớp bề mặt bằng cao su lưu hóa có chiều dày 10mm, là bộ phận của máy dùng trong công nghiệp xay xát được phân loại vào nhóm 84.37, mã số 8437.90.19 đối với loại máy hoạt động bằng điện hoặc mã số 8437.90.29 đối với loại máy không hoạt động bằng điện.

Từ khóa: Công văn 11955/TCHQ-TXNK

2.394

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298390