• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11963/BCT-KHCN năm 2015 xác định vai trò của rosin, axit béo và các dẫn xuất của chúng trong quá trình sản xuất cao su do Bộ Công Thương ban hành

Tải về Công văn 11963/BCT-KHCN
Bản Tiếng Việt

B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 11963/BCT-KHCN
V/v xác định vai trò của rosin, axit béo và các dẫn xuất của chúng trong quá trình sản xuất cao su

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 10250/TCHQ-TXNK ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục Hải quan về việc xác định vai trò của rosin, axit béo và các dẫn xuất của chúng trong quá trình sản xuất cao su, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Vai trò của rosin, rosin biến tính, axit béo, axit béo biến tính và các dẫn xuất của chúng trong cao su tổng hợp

Trong sản xuất cao su tổng hợp rosin, rosin biến tính, axit béo, axit béo biến tính và các dẫn xuất của chúng đóng vai trò là chất nhũ hóa.

2. Vai trò của rosin, axit béo trong cao su tự nhiên

Trong sản xuất cao su tự nhiên rosin, axit béo đóng vai trò là chất nhũ hóa.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương trong việc xác định vai trò của rosin, axit béo và các dẫn xuất của chúng trong quá trình sản xuất cao su, đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thu Giang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11963/BCT-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Phạm Thu Giang
Ngày ban hành: 23/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/11/2015, BCT đã ban hành Công văn 11963/BCT-KHCN trả lời TCHQ về xác định vai trò của rosin, axit béo và các dẫn xuất của chúng trong quá trình sản xuất cao su.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Thứ nhất, về vai trò của rosin, rosin biến tính, axit béo, axit béo biến tính và các dẫn xuất của chúng trong cao su tổng hợp:

Trong sản xuất cao su tổng hợp rosin, rosin biến tính, axit béo, axit béo biến tính và các dẫn xuất của chúng đóng vai trò là chất nhũ hóa.

Thứ hai, vai trò của rosin, axit béo trong cao su tự nhiên:

Trong sản xuất cao su tự nhiên rosin, axit béo đóng vai trò là chất nhũ hóa.

Từ khóa: Công văn 11963/BCT-KHCN

2.381

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297061