• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 120/BTC-CST năm 2017 về chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 120/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/BTC-CST
V/v chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư tại KKTCK QT Cầu Treo

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thái Phát Đạt

Trả lời công văn số 01/TPĐ ngày 20/11/2016 của Công ty cổ phần Thái Phát Đạt về chính sách thuế đối với Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế (KKTCKQT) Cầu Treo, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2016: Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh th Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hi quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, KKTCKQT Cầu Treo không đảm bảo quy định về Khu phi thuế quan theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 nên từ ngày 1/9/2016, quan hệ mua bán giữa KKTCKQT Cầu Treo và bên ngoài không còn là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Để tạo thuận lợi và thống nhất trong thực hiện, Bộ Tài chính đã có công văn số 15120/BTC-CST ngày 25/10/2016 hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế, phí, lệ phí và các khoản thu ngân sách nhà nước khác áp dụng đối với KKTCK và tại điểm 2.9 và 2.10 đã hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp hàng hóa còn tồn kho sau ngày 1/9/2010 như sau:

“2.9. Cơ quan hi quan tổ chức thực hiện pháp luật về thuế, hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào khu thuộc khu kinh tế cửa khẩu không đảm bảo quy định về khu phi thuế quan theo quy định hiện hành. Đối với hàng hóa nhập khẩu trước ngày 01/9/2016 đã được min thuế nhập khẩu, không chịu thuế GTGT (nếu ) theo quy định, cơ quan hải quan kiểm tra chng từ, s sách liên quan đến việc mua, bán, nhập-xut-tồn, kiểm kê thu thuế hàng hóa tồn kho từ ngày 01/9/2016 theo quy định.

2.10. Cơ quan thuế tổ chức thực hiện pháp luật về thuế tại khu thuộc khu kinh tế cửa khu không đảm bảo quy định về khu phi thuế quan theo quy định hiện hành đi với tổ chức, cá nhân trong nội địa. Đi với hàng hóa đưa từ nội địa vào hai khu này mà áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% (nếu ) trước ngày 01/9/2016 hiện còn tn kho chưa bán ra, khi bán ra thực hiện nộp thuế theo quy định hiện hành đối với hàng hóa kinh doanh, tiêu thụ trong nước.”

Theo đó đề nghị Công ty Thái Phát Đạt thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 15120/BTC-CST

Ngoài ra, hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào KKTCKQT Cầu Treo trước ngày 1/9/2016 đã nộp thuế nhưng còn tồn đến sau ngày 1/9/2016 thì khi tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty cổ phần Thái Phát Đạt được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Thu
ế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

 

Điều 19. Hoàn thuế

1. Các trường hợp hoàn thuế:
...
c) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;
...
2. Hàng hóa quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 120/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Phạm Đình Thi
Ngày ban hành: 05/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 120/BTC-CST

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375019