• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

 

Công văn 120/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về thời gian công tác tính hưởng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 120/LĐTBXH-BHXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/LĐTBXH-BHXH
V/v thời gian công tác tính hưởng bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 2084/BHXH-CSXH ngày 13/6/2014 và Công văn số 3906/BHXH-CSXH ngày 01/10/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cho ý kiến về việc tính thời gian công tác hưởng bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Chính sách đối với giáo viên mầm non giai đoạn trước năm 1995 được thực hiện theo Quyết định số 152/TTg ngày 08/4/1976 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn trong đó có Thông tư số 09/TTLB ngày 21/5/1977 của liên Bộ Giáo dục- Tài chính- Nông nghiệp về việc bổ sung chế độ chính sách đối với giáo viên mẫu giáo. Theo quy định tại các văn bản nêu trên, đối với giáo viên mẫu giáo dạy học ở thành phố, thị xã sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước thì thời gian làm giáo viên mẫu giáo được tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Đối với hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 133/HĐBT ngày 17/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư số 25/TT ngày 16/8/1983 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Theo đó, đối với những người là hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước thì thời gian công tác được tính hưởng bảo hiểm xã hội được tính từ khi làm giáo viên mẫu giáo.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thuý Nga

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 120/LĐTBXH-BHXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Trần Thị Thúy Nga
Ngày ban hành: 12/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 120/LĐTBXH-BHXH

343

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263178