• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


 

Công văn 1202/UBDT-TCCB năm 2020 về Khen thưởng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 1202/UBDT-TCCB
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1202/UBDT-TCCB
V/v Khen thưởng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Văn bản số 7547/VPCP-TCCB ngày 11/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc Khen thưởng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Ủy ban Dân tộc không đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đợt này, đồng thời đề xuất giới thiệu đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đơn vị tiêu biểu để xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng, PCN;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCCB (2b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1202/UBDT-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 21/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1202/UBDT-TCCB

262

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453880