• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Phòng vệ thương mại

 

Công văn 12051/TXNK-CST năm 2020 về việc giám định hàng hóa để áp dụng thuế chống bán phá giá do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 12051/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ

XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12051/TXNK-CST
V/v áp dụng thuế chống bán phá giá

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2949/HQHCM-TXNK ngày 12/10/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc về việc giám định hàng hóa để áp dụng thuế chống bán phá giá, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Để có cơ sở trả lời vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn nêu trên, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6862/TCHQ-TXNK ngày 23/10/2020 đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến hướng dẫn theo thẩm quyền về vướng mắc trong việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm màng BOPP theo Quyết định số 1900/QĐ-BCT ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ngày 30/10/2020, Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương có công văn số 968/PVTM-P1 trả lời Tổng cục Hải quan. Theo đó:

“Đối với trường hợp Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 chưa có thiết bị để thử nghiệm các tiêu chí về độ trắng, độ chắn sáng và độ bóng, đề nghị cơ quan hải quan trưng cầu giám định tại các tổ chức giám định khác hoạt động theo quy định của pháp luật có đủ điều kiện giám định các tiêu chí này.

Theo thông tin Cục PVTM nhận được từ các doanh nghiệp nhập khẩu trong quá trình điều tra vụ việc, Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định có thể giám định được màng BOPP có lớp màu ngọc theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 1900/QĐ-BCT”.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn tại văn số 968/PVTM-P1 ngày 30/10/2020 của Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương (đính kèm công văn)

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục trưởng Cục Thuế XNK (để b/c)
- Cục HQ tỉnh, thành phố (để biết);
- Cục Kiểm định Hải quan (để biết);
- Lưu: VT, CST (03).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12051/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 05/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 12051/TXNK-CST
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458568