• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1222/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D cấp điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1222/GSQL-GQ4
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1222/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4583HQHP-GSQL đề ngày 13/4/2018 của đơn vị nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D cấp điện tử, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Về việc xử lý các trường hợp C/O mẫu D cấp điện tử của Malaysia gặp lỗi kỹ thuật, đề nghị đơn vị căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1888/TCHQ- GSQL ngày 10/4/2018 để xử lý.

- Liên quan đến vướng mắc của C/O mẫu D cấp điện tử số PP-201803-CCF-151512U-008331 ngày 20/3/2018: trên C/O điện tử thể hiện tiêu chí xuất xứ là CTH 64.472% là không đáp ứng quy định và đây không phải là trường hợp lỗi kỹ thuật như hướng dẫn tại công văn dẫn trên nên C/O cấp điện tử này không được xem xét chấp nhận.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH liên doanh khách sạn quốc tế Lào Cai (để biết)
(Đ/c: 028 Yết Kiêu, Kim Tân, Lào Cai);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1222/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 24/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1222/GSQL-GQ4

234

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380672