• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 1224/GSQL-GQ1 năm 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1224/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1224/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Vạn An.
(địa chỉ: 112 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 504/CV-VA ngày 05/4/2018 của Công ty TNHH Thương mại Vạn An liên quan đến trường hợp miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP , Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1511/TCHQ-GSQL ngày 22/3/2018 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện. Theo đó, trường hợp sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm còn giá trị hiệu lực thì được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

Điều 13. Các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm)

1. Sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1224/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 24/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1224/GSQL-GQ1

326

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380674