• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1225/TTG-KTTH năm 2013 Kế hoạch nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1225/TTG-KTTH
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1225/TTg-KTTH
V/v Kế hoạch nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao năm 2013

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 2606/BVHTTDL-KHTC ngày 16 tháng 7 năm 2013, ý kiến của Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an về Kế hoạch nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao năm 2013; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho phép nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao năm 2013 với chủng loại, số lượng tại Kế hoạch nhập khẩu kèm theo công văn số 2606/BVHTTDL-KHTC nêu trên.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện việc nhập khẩu, trang bị, quản lý và sử dụng các thiết bị súng, đạn thể thao theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NC, KGVX, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1225/TTG-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 09/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1225/TTG-KTTH

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204191