• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 123/BTC-QLG năm 2016 tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 123/BTC-QLG
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123 /BTC-QLG
V/v tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong năm 2015, trước xu hướng giảm của giá xăng dầu, Bộ Tài chính1 và Bộ Giao thông vận tải2 đã có các công văn gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo), Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải (để thực hiện) về việc tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải trên địa bàn. Đến nay, nhiều địa phương trong đó có Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo đơn vị vận tải ô tô kê khai giảm giá cước theo diễn biến giảm của giá xăng, dầu.

Tuy nhiên, ngày 04/01/2016, giá xăng, dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm; trong đó mức giảm phổ biến xăng Ron 92 giảm 370 đồng/lít và dầu diesel 0,05S giảm 870 đồng/lít, do đó sẽ tiếp tục có tác động nhất định đến giá cước vận tải bằng ô tô.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, trong đó, đối với giá cước vận tải bằng ô tô, đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá cước và việc thu giá cước theo đúng giá niêm yết, trong đó, chú trọng theo dõi sát diễn biến giá xăng, dầu để kiểm tra, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô rà soát giá nhiên liệu hiện hành với giá nhiên liệu trong phương án kê khai liền kề trước để kê khai lại giá cước vận tải phù hợp với xu hướng giảm giá nhiên liệu; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lợi dụng lượng hành khách tăng để tăng giá ở mức cao mà không thực hiện việc kê khai, niêm yết; công bố công khai đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô tại địa phương theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải tại Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 24/12/2015, công văn số 18998/BTC-QLG ngày 21/12/2015, công văn số 16977/BGTVT-VT ngày 22/12/2015; đồng thời thường xuyên tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) diễn biến tình hình giảm giá cước và kết quả thanh tra, kiểm tra giá cước vận tải bằng ô tô tại địa phương trong các báo cáo định kỳ về tình hình giá cả thị trường theo quy định.

Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính các tỉnh, thành phố thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ GTVT (để phối hợp chỉ đạo)
- Sở GTVT (để phối hợp thực hiện);
- Thanh tra Bộ (để phối hợp thực hiện);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thúy Nga

 

1 Công văn số 11198/BTC-QLG ngày 14/8/2015; công văn số 11707/BTC-QLG ngày 25/8/2015, công văn số 18998/BTC-QLG ngày 21/12/2015.

2 Công văn số 11473/BGTVT-VT ngày 27/8/2015; công văn số 16977/BGTVT-VT ngày 22/12/2015.

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 123/BTC-QLG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Thị Thúy Nga
Ngày ban hành: 05/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 123/BTC-QLG

2.351

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302411