• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Công văn 1236/TXNK-PL năm 2019 về phân loại mặt hàng bánh răng, linh kiện phục vụ lắp ráp động cơ xe máy do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1236/TXNK-PL
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1236/TXNK-PL
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH chế tạo động cơ ZongShen Việt Nam.
(Lô 39G1 Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số ZSVN/2019/01/18 ngày 18/01/2019 của Công ty TNHH chế tạo động cơ ZongShen Việt Nam (Công ty) vướng mắc phân loại các mặt hàng bánh răng, linh kiện phục vụ lắp ráp động cơ xe máy. Về việc này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định về phân loại hàng hóa: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”;

Thông tin Công ty cung cấp chưa đầy đủ để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2. Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Chú giải Phần XVI:

1. Phần này không bao gồm:

(l) Các sản phẩm thuộc Phần XVII;

Căn cứ Chú giải 2e Phần XVII:

2. Khái niệm "bộ phận" và "bộ phận và phụ kiện" không áp dụng cho các sản phẩm sau đây, dù chúng có hoặc không được nhận biết như những bộ phận dùng cho hàng hóa thuộc Phần này:

(e) Máy móc hoặc thiết bị thuộc nhóm 84.01 đến 84.79, hoặc các bộ phận của chúng, trừ các bộ tản nhiệt dùng cho các mặt hàng thuộc Phần này; các mặt hàng thuộc nhóm 84.81 hoặc 84.82 hoặc, các mặt hàng thuộc nhóm 84.83 với điều kiện là chúng cu thành các b phn bên trong của động cơ hay mô tơ;

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên, căn cứ hồ sơ, thực tế hàng hóa nhập khẩu để xác định mã số phù hợp hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH chế tạo động cơ ZongShen Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, PL (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Điều 26. Phân loại hàng hóa

1. Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1236/TXNK-PL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 30/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1236/TXNK-PL

199

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406335