• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1237/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về đẩy mạnh triển khai Chương trình “Điều ước cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1237/BGDĐT-GDCTHSSV
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1237/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v đẩy mạnh triển khai Chương trình “Điều ước cho em”

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo[1]

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 156/BGDĐT-GDCTHSSV về việc triển khai Chương trình “Điều ước cho em” (Công văn 156) gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với mục đích huy động các nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh ở các trường học thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Tại Công văn 156, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức rà soát và cập nhật thông tin về những khó khăn và nhu cầu cn hỗ trợ, sau hơn 02 tháng triển khai, sơ bộ có một số vấn đề như sau: a) Số lượng các trường cập nhật s liệu về nhu cầu hỗ trợ trên cng thông tin http://inhandao.vn còn hạn chế; b) S liệu thng kê có độ tin cậy chưa cao, nhiều cơ sở giáo dục nhập số liệu không sát với nhu cầu thực tế.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục rà soát, cập nhật thông tin theo yêu cầu, hướng dẫn tại Công văn số 156 và Phụ lục đính kèm.

2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định thành lập và giao nhiệm vụ cho Tổ tình nguyện tại các xã, mỗi xã gồm 4 thành viên đại din gm (T trưởng (Giáo viên); các thành viên (Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ, cán bộ Đoàn thanh niên, cán bộ Bưu chính)) đ trin khai rà soát, thẩm định số liệu, địa điểm và nhu cầu chính xác cần hỗ trợ của các nhà trường trên địa bàn các xã bảo đảm sát với nhu cầu thực tế, theo các nhóm điều ước sau:

a) Hỗ trợ về cơ sở vật chất (Hỗ trợ đầu tư xây dựng các điểm trường, nhà công vụ, phòng học, khu nội trú cho các trường học địa bàn vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; sửa chữa và xây dựng mới nhà vệ sinh);

b) Hỗ trợ nước sinh hoạt, nước uống, thiết bị lọc nước sạch; lắp đường điện;

c) Hỗ trợ trang thiết bị bếp ăn (đối với trường tổ chức học 2 bui/ngày): xây nhà bếp, dụng cụ nhà bếp;

d) Hỗ trợ đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân (quần áo cho học sinh); học liệu phục vụ giảng dạy tiếng dân tộc; sách giáo khoa, vở viết; dụng cụ học tập (bút, tẩy, thước kẻ...);

d) Hỗ trợ học sinh ăn trưa (đối với học sinh học 2 bui/ngày và chưa thuộc diện được hỗ trợ ăn trưa của Nhà nước, gia đình có hoàn cảnh khó khăn).

e) Hỗ trợ đầu tư xây dựng các điểm trường, nhà công vụ, phòng học cho các trường học địa bàn vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

f) Hỗ trợ trang thiết bị nâng cao th chất cho học sinh (sân chơi, dụng cụ luyện tập thể dục th thao...).

3. Các Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Tổ tình nguyện tại các địa bàn và báo cáo danh sách về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 23 tháng 4 năm 2021 để phục vụ công tác tập huấn nghiệp vụ trin khai đáp ứng nhiệm vụ của T tình nguyn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về: Đ/c Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Phó Ban Chỉ đạo thường trực Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo), số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; email: bvlinh@moet.gov.vn; ĐT: 0903.299.655) đ được hướng dẫn, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. CP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, Đề án Tri thức Việt số hóa (để p/h);
- Chủ tịch UBND các tỉnh/TP (để p/h c/đ);

- Các Thứ trưởng (để p/h c/đ);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng thông tin Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDCTHSSV, CNTT (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 [1] Gồm Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1237/BGDĐT-GDCTHSSV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 30/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1237/BGDĐT-GDCTHSSV

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471319