• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Công văn 12388/BGTVT-VP năm 2020 về tổ chức triển khai kiểm điểm theo Công điện 1699/CĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 12388/BGTVT-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12388/BGTVT-VP
V/v tổ chức triển khai kiểm điểm theo Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;
- Cục Y tế Giao thông vận tải;
- Cục Hàng không Việt Nam.

Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân liên quan đến sự việc tiếp viên hàng không của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam vi phạm quy định về phòng, chống dịch gây lây nhiễm trong cộng đồng. Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung, cụ thể:

1. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines):

Tổ chức kiểm điểm công tác tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Tổng Công ty, trong đó tập trung kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sự việc để tiếp viên hàng không lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly của VietnamAirlines và gây lây nhiễm ra ngoài cộng đồng thời gian vừa qua. Phân tích, đánh giá, làm rõ những vi phạm và đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể để kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch COVID-19 trong các hoạt động của Tổng Công ty trong thời gian tới.

2. Cục Y tế Giao thông vận tải:

- Giao Cục trưởng Cục Y tế GTVT tham dự tất cả các cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

- Chủ trì, phối hợp cùng Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của Vietnam Airlines, trong đó chú trọng các nội dung: Việc triển khai các chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, của chính quyền các địa phương, Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng không Việt Nam; công tác tổ chức cách ly, giám sát đối tượng phải cách ly trong các cơ sở cách ly của Vietnam Airlines; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Cục Hàng không Việt Nam:

Căn cứ vào kết quả kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải hàng không của Vietnam Airlines để tham mưu, đề xuất hình thức xử phạt theo thẩm quyền quản lý nhà nước chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải.

Đề nghị các cơ quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và có báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước 17h00 ngày 10/12/2020./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- VPCP;
- Bộ Y tế;
- UBQLVNN;
- UBND tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12388/BGTVT-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 12388/BGTVT-VP

321

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458728