• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xử lý thông tin báo nêu


 

Công văn 1239/VPCP-V.I năm 2019 về kiểm tra phản ánh của báo Thanh niên về tình trạng vi phạm tại Khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm (thành phố Đà Lạt) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1239/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1239/VPCP-V.I
V/v kiểm tra phản ánh của báo Thanh niên về tình trạng vi phạm tại Khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt)

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Báo Thanh niên số ra ngày 22 tháng 01 năm 2019 có bài "'Băm nát' di tích thắng cảnh hồ Tuyền Lâm" phản ánh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xâm lấn vùng lõi Khu Du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về tình trạng vi phạm Khu Du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT;
- Bộ Xây dựng;
- Báo Thanh niên;
- VPCP; BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: NN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3) LTS.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1239/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 15/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1239/VPCP-V.I

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407084