• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1240/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu Orithane RG4341CP-B do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1240/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1240/GSQL-GQ1
V/v NK Orithane RG4341CP-B

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tân Huy Hoàng
(Đ/c: Lô CN1, KCN Tràng Duệ, X. Lê Lợi, H. An Dương, Hải Phòng)

Cục GSQL nhận được công văn số 1218/CV-TNHH ngày 12/03/2018 của Công ty TNHH Tân Huy Hoàng đề nghị được miễn Giấy phép nhập khẩu và tiền thuế bảo vệ môi trường cho lô hàng ORITHANE RG4341 CP-B với kết quả định tính có HCFC 141b trong mẫu phân tích. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Về đề nghị được miễn tiền thuế bảo vệ môi trường thì theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ; Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài Chính thì dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) là nhóm chất gây suy giảm tầng ô dôn dùng làm môi chất lạnh sử dụng trong thiết bị làm lạnh và trong công nghiệp bán dẫn, được sản xuất trong nước, nhập khẩu riêng hoặc chứa trong các thiết bị điện lạnh nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Ngày 01/9/2015, Bộ Tài Chính có công văn số 12128/BTC-CST hướng dẫn việc thu thuế bảo vệ môi trường đối với dung dịch HCFC. Theo đó, đối với chất hỗn hợp chứa dung dịch HCFC thì số lượng dung dịch HCFC tính thuế là số lượng dung dịch HCFC có trong số lượng chất hỗn hợp nhập khẩu hoặc sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, đưa vào tiêu dùng nội bộ được quy đổi ra đơn vị đo lường quy định tính thuế của dung dịch HCFC. Cách xác định như sau:

Số lượng dung dịch HCFC tính thuế

=

Số lượng chất hỗn hp nhập khẩu, sản xuất bán ra, tiêu dùng, trao đổi, tặng cho

x

Tỷ lệ Phần trăm (%) dung dịch HCFC có trong chất hỗn hp

Căn cứ tiêu chuẩn kỹ thuật chế biến chất hỗn hợp chứa dung dịch HCFC, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự tính toán, kê khai, nộp thuế BVMT đối với số lượng dung dịch HCFC và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác, đầy đủ của việc tính toán, kê khai nêu trên.

Về đề nghị được miễn Giấy phép nhập khẩu vượt thẩm quyền cơ quan hải quan, do vậy đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Tài Nguyên và Môi trường để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

Điều 3. Đối tượng chịu thuế
...
3. Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường
...
2. Đối với dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (ký hiệu là HCFC) quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là loại gas dùng làm môi chất sử dụng trong thiết bị lạnh và trong công nghiệp bán dẫn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế Bảo vệ môi trường và Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ được hướng dẫn cụ thể như sau:
...
3. Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) là nhóm chất gây suy giảm tầng ô dôn dùng làm môi chất lạnh sử dụng trong thiết bị làm lạnh và trong công nghiệp bán dẫn, được sản xuất trong nước, nhập khẩu riêng hoặc chứa trong các thiết bị điện lạnh nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1240/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 27/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1240/GSQL-GQ1

374

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380904