• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Hiệp định thương mại

 

Công văn 12420/TXNK-PL năm 2020 về thời gian áp dụng Hiệp định EVFTA do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 12420/TXNK-PL
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ

XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12420/TXNK-PL
V/v thời gian áp dụng Hiệp định EVFTA

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam.
(Đ/c: Tầng 1 Tòa nhà Simco, đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 10/10/2020/CV-ACV ngày 19/10/2020 của Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam đề nghị cho biết thời gian áp dụng Hiệp định EVFTA với các nước lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu. Về việc này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 18/9/2020, Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022 (sau đây gọi tắt là Hiệp định EVFTA) của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Ngày 24/9/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 6283/TCHQ-TXNK hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty đối chiếu các quy định nêu tại Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ và công văn số 6283/TCHQ-TXNK ngày 24/9/2020 của Tổng cục Hải quan để thực hiện theo đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
PL-Hường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12420/TXNK-PL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 12/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 12420/TXNK-PL
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458570