• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1243/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra việc thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1243/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1243/VPCP-V.I
V/v kiểm tra việc thực hiện dự án của Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 3221/BC-TTCP ngày 29 tháng 12 năm 2017 v việc kiểm tra việc thực hiện Dự án khai thác khoáng sản đất san lấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả của Công ty cổ phần tập đoàn Hải Thạch, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 3221/BC-TTCP ngày 29 tháng 12 năm 2017. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, khẩn trương có biện pháp khắc phục các vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, bảo vệ môi trường, rừng đặc dụng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh; kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 03 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Công an, Tài nguyên và môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng;
- Bí thư tỉnh ủy Phú Yên;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, PCN Nguyễn Cao Lục, c
ác Vụ: NN, TH, QHĐP, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, V.I(3).TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Duy Hưng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1243/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 02/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1243/VPCP-V.I

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374503