• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 1245/GSQL-TH năm 2014 về vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1245/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1245/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời các công văn số 2935/HQBRVT-GSQL đề ngày 05/9/2014 của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Indonesia phát hành cho lô hàng được vận chuyển từ Indonesia về Việt Nam quá cảnh qua Singapore, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các C/O dẫn trên, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thm quyền cấp C/O của Indonesia và thông báo khi có kết quả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị được biết/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1245/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 17/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1245/GSQL-TH

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250036