• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thuế thu nhập cá nhân

 

Công văn 1252/TCT-DNNCN năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1252/TCT-DNNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1252/TCT-DNNCN
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cao Bằng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1241/CT-TTHT ngày 29/10/2019 của cục thuế tỉnh Cao Bằng về việc vướng mắc về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm b1, khoản 2, Điều 2 thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

- Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.”

- Tại khoản 1,2 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu hướng dẫn:

“1. Phân phối, cung cấp hàng hóa đối với hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng)

2. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

...

- Dịch vụ hỗ trợ văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác;

- Dịch vụ sửa chữa khác bao gồm: sửa chữa máy vi tính và các đồ dùng gia đình;

- Dịch vụ khác;... ”

Theo quy định tại Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mã ngành kinh tế Việt Nam thì:

- Mã ngành 821 - “Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng” bao gồm: “Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp; Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác; Photo, chuẩn bị tài liệu; Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác”.

- Mã ngành 181 - “Hoạt động in ấn” thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Trường hợp hoạt động in ấn bản sao các văn bản được phân vào nhóm 8219 (Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác).

- Mã ngành 331- “Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn” bao gồm: Sửa chữa các loại sản phẩm kim loại đúc sẵn; Sửa chữa máy móc thiết bị; Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học; Sửa chữa thiết bị điện; Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe cổ động cơ khác); 3319 - 33190: Sửa chữa thiết bị khác.

Trong nhóm 3319 - 33190: “Sửa chữa thiết bị khác” gồm: Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị không nằm trong các mã khác của nhóm này.

“Cụ thể:

- Sửa chữa lưới đánh bắt cá, bao gồm cả phục hồi;

...

Phục hồi đàn organ và nhạc cụ tương tự.

Loại trừ:

- Sửa chữa các loại đồ dùng gia đình và văn phòng, tân trang các đồ đạc được phân vào nhóm 95240 (Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự);

...”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên Cục thuế căn cứ tình hình thực tế, căn cứ quy định tại mã ngành 181- “In ấn và dịch vụ liên quan đến in”; mã ngành 821- “Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng”; mã ngành 331- “Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn” tại Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mã ngành kinh tế Việt Nam để xác định tỷ lệ % thuế trên doanh thu theo quy định đối với hộ kinh doanh có hoạt động in ấn; dịch vụ photocopy, đánh máy, in máy vi tính, bản in máy copy của hộ kinh doanh (có cung ứng kèm theo giấy in, mực in, nguyên liệu ....) và dịch vụ sửa chữa các loại máy thiết bị văn phòng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cao Bằng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế-BTC
- Vụ Chính sách, Vụ Pháp chế;
- Website TCT;
- Lưu VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan

 

Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
...

2. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.
..

b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

- Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1252/TCT-DNNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Tạ Thị Phương Lan
Ngày ban hành: 25/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1252/TCT-DNNCN

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440628