• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế thu nhập cá nhân


 

Công văn 1253/TCT-DNNCN năm 2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế đã mất do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1253/TCT-DNNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1253/TCT-DNNCN
V/v hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4975/CT-CNTK ngày 11/02/2020 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2018 của người nộp thuế đã mất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 681/TCT-TNCN ngày 01/3/2011 trả lời Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc chính sách thuế TNCN và công văn số 2808/TCT-TNCN ngày 10/7/2015 trả lời Cục Thuế TP Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế chết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV&HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1253/TCT-DNNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành: 25/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1253/TCT-DNNCN

46

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440629