• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phát triển công nghiệp hỗ trợ


 

Công văn 1258/BCT-CN năm 2018 về tình hình thực hiện Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển Công nghiệp hỗ trợ và Thông tư 55/2015/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 1258/BCT-CN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1258/BCT-CN
V/v tình hình thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển Công nghiệp hỗ trợ và Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trc thuc trung ương

Triển khai thực hin việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển Công nghiệp hỗ trợ và Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP và Thông tư số 55/2015/TT-BCT tại địa phương.

Nội dung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP và Thông tư số 55/2015/TT-BCT cụ thể như sau:

1. Tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP và Thông tư số 55/2015/TT-BCT trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Những thuận lợi, khó khăn, vưng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Nghị định và Thông tư nêu trên.

Kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP và Thông tư số 55/2015/TT-BCT của Quý cơ quan, đề nghị gửi về Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Thắng Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1258/BCT-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1258/BCT-CN

311

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377539