• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1264/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1264/BXD-HĐXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1264/BXD-XD
V/v hướng dn cấp giy phép xây dng theo Lut Xây dựng.

Hà Ni, ngày 10 tháng 6 năm 2015.

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lng Sơn

Bộ Xây dng nhn được văn bn s204/SXD-QLN ngày 02/4/2015 ca Sở Xây dng tỉnh Lng Sơn đ ngh hưng dẫn thc hiện công tác cp giấy phép xây dng theo Luật Xây dng năm 2014. Sau khi nghiên cu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định ti Đim e Khon 2 Điều 89 Lut Xây dựng năm 2014 Nhà thuc d án phát trin đô thị, d án phát trin nhà có quy mô dưới 7 tng và tổng din tích sàn dưới 500m2 có quy hoch chi tiết 1/500 đã được quan nhà nưc thm quyn phê duyt được miễn giấy phép xây dựng. Do đó, việc xây dng nhà ở ca ngưi được giao đt, nhận chuyển quyền s dụng đt (có quy mô dưới 7 tng và tng diện tích sàn dưới 500m2) thuc d án xây dng khu đô th như nêu trong văn bn s 204/SXD-QLN nêu trên thuc đi tưng miễn giấy phép xây dựng.

2. Nhà thuc d án nhà tái định do y ban nhân dân tnh phê duyt, nếu đáp ng đ điu kiện là quy mô dưới 7 tng hoặc tổng din ch sàn dưi 500m2 và có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được quan nhà nưc có thẩm quyền phê duyệt được miễn giấy phép xây dựng.

3. Công trình xây dng ti các xã ngoại thành ca thành ph Lng Sơn, khu vc ngoại th ca các th trấn cần phi thc hin cp giấy phép xây dựng theo quy định.

Trên đây là ý kiến ca B Xây dng, đ ngh Sở Xây dng tỉnh Lng Sơn nghiên cu thực hin./.

 

 

Nơi nhn:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục QLHĐXD (NLĐ - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phm Khánh

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1264/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1264/BXD-HĐXD

379

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279111