• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1265/TCHQ-GSQL về quyền nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1265/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1265/TCHQ-GSQL
V/v quyền nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 530/HQHCM-GSQL ngày 25/2/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp hàng hóa được cấp quyền nhập khẩu trên Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp nằm trong Danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu và hàng hóa nhập khẩu theo lộ trình tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định 10/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì thực hiện theo Quyết định của Bộ Công Thương.

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể nếu còn vướng mắc.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1265/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1265/TCHQ-GSQL

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
176131