• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế bảo vệ môi trường


 

Công văn 1267/VPCP-KTTH năm 2018 về thuế bảo vệ môi trường đối với than cốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1267/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1267/VPCP-KTTH
V/v thuế bảo vệ môi trường đối với than cốc

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018.

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 477/BTC-CST ngày 12 tháng 01 năm 2018 về việc thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng than cốc, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hp với cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ,
Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).
S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1267/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 02/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1267/VPCP-KTTH

373

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374462