• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 127/GSQL-GQ1 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 24/2011/TT-BYT do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 127/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 24/2011/TT-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 152/VMBD ngày 30/01/2013 của Công ty TNHH Một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương phản ánh về việc vướng mắc khi làm thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục HQTP Hồ Chí Minh. Về việc này, Cục Giám sát quản lý đã có công văn số 527/GSQL-GQ1 ngày 10/8/2012 hướng dẫn Công ty. Do vậy, Cục Giám sát quản lý chuyển công văn số 152/VMBD nêu trên để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xem xét, xử lý theo thẩm quyền và có công văn trả lời Công ty TNHH Một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương được biết.

(Gửi kèm công văn số 527/GSQL-GQ1 ngày 10/8/2012 của Tổng cục, công văn số 152/VMBD ngày 30/01/2013 của Công ty TNHH Một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Công ty TNHH Một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương (thay trả lời);
(Đ/c: Tòa nhà E-Town2, lầu 9, 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM)
- Đ/c Vũ Ngọc Anh (để b/c);

- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 127/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 25/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 127/GSQL-GQ1

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
174174