• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 12710/VPCP-V.I năm 2017 về kết quả xử lý phản ánh của Báo Pháp luật Online do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 12710/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12710/VPCP-V.I
V/v kết quả xử lý phản ánh của Báo Pháp luật Online

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Chủ tch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Văn bản số 4372/UBND-NC ngày 01 tháng 11 năm 2017 về kết quả xử lý phản ánh của Báo Pháp Luật Online về việc “tráo máy Nhật bằng máy Trung Quốc phát cho dân nghèo” tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo Cơ quan điều tra khẩn trương điều tra làm rõ hành vi phạm pháp luật hình sự để xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; thông báo kết quả trên các phương tiện truyền thông.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa B
ình (để b/c);
- Báo Pháp luật Online;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: NN,
QHĐP, Cng TTĐT;
-
Lưu: VT, V.I(3),PC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12710/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 12710/VPCP-V.I

289

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368533