• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 128/BXD-KTXD năm 2018 về hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 128/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/BXD-KTXD
V/v Hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Trung Nam BT 1547

Bộ Xây dựng nhận được các văn bản số 15/018/CV/TNBT 1547 ngày 05/01/2018 của Công ty TNHH Trung Nam BT1547 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 15/018/CV/TNBT 1547, Dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực thành phố Hồ Chí Minh thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo quy định tại điểm 3 Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí gồm cả chi phí dự phòng nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình.

Như vậy, việc điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư như đề xuất tại văn bản số 15/018/CV/TNBT 1547 là phù hợp. Việc tổ chức điều chỉnh, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí, các quy định về hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Trung Nam BT1547 thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, C
ục KTXD, Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Điều 7. Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng
...
3. Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí gồm cả chi phí dự phòng nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 128/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 18/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 128/BXD-KTXD

391

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374840