• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Phòng chống buôn lậu

 

Công văn 1282/TCHQ-ĐTCBL tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán 2015 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1282/TCHQ-ĐTCBL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1282/TCHQ-ĐTCBL
V/v tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán 2015

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Công điện hỏa tốc số 18/CĐ-BCĐ389 ngày 3/02/2015 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Tổng cục Hải quan quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, khu vực biên giới, nhất là tuyến biên giới phía Bắc, phía Tây Nam, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng lậu, đặc biệt các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết như: thuốc lá, rượu, bia, bánh kẹo, hoa quả, thực phẩm, gia súc, gia cầm (nhất là gia cầm từ vùng có dịch cúm); tăng cường kiểm tra, đảm bảo chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo chính xác, kịp thời, chủ động chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng để nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời các phương thức, thủ đoạn buôn lậu, đặc biệt là các đối tượng cầm đầu, chủ mưu.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ để ngăn chặn và phát hiện xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, dung túng, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

4. Chế độ báo cáo: thực hiện theo quy định tại Kế hoạch số 277/KH-TCHQ ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Ngọc Túc -TCT (để b/c);
- Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1282/TCHQ-ĐTCBL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 10/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1282/TCHQ-ĐTCBL

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266062