• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1284/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn hình thức khai báo thuê mượn khuôn do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 1284/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1284/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn hình thức khai báo thuê mượn khuôn

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần sản xuất phụ tùng ô tô và TBCN JAT.
(Địa chỉ: Lô II-8.2, KCN Quế Võ II, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số công văn số CV-JAT/HQ1609.001 ngày 16/4/2018 của Công ty cổ phần sản xuất phụ tùng ô tô và TBCN JAT về việc xin hướng dẫn hình thức khai báo hàng hóa xuất bán không qua biên giới, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp phản ánh tại Công văn số CV-JAT/HQ 1609.001 ngày 16/4/2018 nêu trên, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục xuất trình chứng từ có liên quan để cơ quan hải quan có cơ sở xem xét, hướng dẫn thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, đề nghị Công ty, cơ quan Hải quan xử lý báo cáo vướng mắc kèm đề xuất về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn kịp thời.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1284/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 04/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1284/GSQL-GQ2

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381725