• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Giao dịch điện tử

Văn bản pháp luật về Giao dịch điện tử

 

Công văn 1286/BHXH-VP năm 2015 chuẩn bị các điều kiện triển khai hệ thống giao dịch điện tử ngành Bảo hiểm xã hội

Tải về Công văn 1286/BHXH-VP
Bản Tiếng Việt

BẢO HIM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1286/BHXH-VP
V/v chuẩn bị các điều kiện triển khai hệ thống giao dịch điện tử ngành BHXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để triển khai hiệu quả Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là giao dịch điện tử), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc theo phân công tại Kế hoạch số 991/KH-BHXH ngày 26/03/2015 của BHXH Việt Nam về tổ chức thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg , đồng thời khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, máy chủ, máy trạm, phần mềm, đảm bảo sẵn sàng kết nối và thực hiện giao dịch điện tử đúng thời gian quy định của Thủ tướng Chính phủ và của Ngành.

2. Rà soát, kiểm tra hệ thống phòng đặt máy chủ để xây dựng phương án đảm bảo ổn định nguồn điện và hoạt động thông suốt của hệ thống máy chủ 24/24 giờ, phục vụ tốt hoạt động giao dịch điện tử (bao gồm máy phát điện dự phòng, điều hòa nhiệt độ, máy hút ẩm,…). Trường hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị hiện có không đủ hoặc không đáp ứng yêu cầu của hoạt động giao dịch điện tử, BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng phương án, gửi về BHXH Việt Nam (qua Ban Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 25/4/2015 để xem xét, phê duyệt.

3. Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng của hệ thống mạng nội bộ (mạng LAN) tại BHXH tỉnh, thành phố, BHXH huyện và phương án nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng LAN, báo cáo về BHXH Việt Nam theo yêu cầu trước ngày 15/5/2015 (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) để xem xét, giải quyết.

4. Bố trí cán bộ có trách nhiệm, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ cho việc kết nối, tiếp nhận và xử lý thông tin để thực hiện thành công hoạt động giao dịch điện tử theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để được kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị: CNTT, KHĐT, TCKT, PC, Thu, VP;
- Lưu: VT, VP (TH).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Đỗ Văn Sinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1286/BHXH-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 16/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1286/BHXH-VP

506

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271964