• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Thương mại điện tử

 

Công văn 129/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai báo mã loại hình đối với hàng hóa mua bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử qua biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 129/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/TCHQ-GSQL
V/v khai báo mã loại hình đối với hàng hóa mua bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử qua biên giới

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty CP Jetlink Việt Nam
(Đ/c: Ô số 319+320 tầng 3 tòa nhà Đông dự án khu nhà ở cán bộ Học viện quốc phòng, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 36/CV-JL ngày 19/11/2019 của Công ty CP Jetlink Việt Nam về việc hướng dẫn khai báo mã loại hình đối với hàng hóa nhập khẩu mua bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử qua biên giới. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Doanh nghiệp thực hiện khai báo chỉ tiêu “mã loại hình” H11 (tại Bảng mã loại hình ban hành kèm theo Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 1/4/2015) trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu (có giá trị trên một triệu đồng, hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa phải trả tiền) được mua bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử qua biên giới do doanh nghiệp chuyển phát nhanh, bưu chính khai báo thay cho chủ hàng là cá nhân.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);

- Cục HQ TP. Hà Nội, HCM, Đà Nng (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 129/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 129/TCHQ-GSQL

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
436026