• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Công văn 12932/TCHQ-TXNK năm 2014 triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vi toàn quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 12932/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12932/TCHQ-TXNK
V/v triển khai mở rộng thu NSNN qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vi toàn quốc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam;
(Địa chỉ: số 13 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 08/10/2014 của Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam về việc triển khai mở rộng thu NSNN qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vi toàn quốc. Tiếp theo công văn số 9597/TCHQ-TXNK ngày 31/7/2014 về việc thông báo triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN qua các Ngân hàng thương mại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu NSNN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam ký ngày 12/5/2014;

Căn cứ kết quả triển khai thí điểm của Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;

Tổng cục Hải quan đồng ý để Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam triển khai mở rộng thanh toán điện tử hải quan trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 01/11/2014 (không thực hiện triển khai bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử).

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Chi nhánh, điểm giao dịch của ngân hàng trên địa bàn, thực hiện theo đúng các quy định, trách nhiệm của mỗi bên đã được quy định trong Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Tổng cục Hải quan với Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 196/TCHQ-TXNK năm 2015

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 773/2014/CV-PGB ngày 31/12/2014 của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex về việc triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vi toàn quốc. Tiếp theo công văn số 12932/TCHQ-TXNK ngày 24/10/2014 về việc triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vi toàn quốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu NSNN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex ký ngày 08/7/2014;

Căn cứ kết quả triển khai thí điểm của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

Tổng cục Hải quan đồng ý để Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex triển khai mở rộng thanh toán thuế điện tử với cơ quan Hải quan (thu thuế và bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử) trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 20/01/2015.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Chi nhánh, điểm giao dịch của Ngân hàng trên địa bàn, thực hiện theo đúng các quy định, trách nhiệm của mỗi bên đã được quy định trong Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Tổng cục Hải quan với Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

Xem nội dung VB
Công văn này được bổ sung bởi Công văn 196/TCHQ-TXNK năm 2015
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12932/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 24/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 12932/TCHQ-TXNK

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
254787