• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp

 

Công văn 1299/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian phòng, chống đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 1299/BHXH-BT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1299/BHXH-BT
V/v: Thực hiện nhiệm vụ công tác thu BHXH, BHYT trong thời gian phòng, chống đại dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiện nay, tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân và triển khai các nhiệm vụ của Ngành; theo số liệu trên phần mềm hệ thống, tính đến ngày 23/4/2020, tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là 14,485 triệu người đạt 90,3% kế hoạch giao, giảm 355 nghìn người so với tháng 3 và giảm 714 nghìn người so với năm 2019; số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 543 nghìn người, đạt 45,2% kế hoạch giao giảm 26 nghìn người so với tháng 3 và giảm 30 nghìn người so với năm 2019; số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 84,9 triệu người, đạt 96,4% kế hoạch giao, giảm 145 nghìn người so với tháng 3 và giảm 1,03 triệu người so với năm 2019; tổng số tiền thu là 98,3 nghìn tỷ đồng, đạt 24,3% kế hoạch giao, tổng số tiền nợ là 31,4 nghìn tỷ đồng. Để thực hiện nhiệm vụ kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là vừa tích cực phòng, chống dịch bệnh, vừa chủ động thực hiện các nhiệm vụ công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, các cơ quan báo chí, cơ quan Bưu điện đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (như phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí...), mạng xã hội (như Zalo, Facebook, Youtube...) đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân. Duy trì, kịp thời gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT (Mẫu số C12-TS) đến đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng. Gửi danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu D08a-TS) đến đại lý thu BHXH, BHYT để đôn đốc, vận động đối tượng tiếp tục tham gia.

2. Căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan đến giãn cách xã hội, trong thời gian tiếp tục phòng, chống đại dịch Covid-19 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch, khi triển khai các nhiệm vụ phải trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, BHXH các tỉnh, thành phố cần có giải pháp linh hoạt đảm bảo hiệu quả nhất, cụ thể:

a) Đối với việc rà soát đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, hoặc chưa tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động theo Công văn số 3045/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam cần linh hoạt thực hiện bằng cách trực tiếp đến doanh nghiệp hoặc mời doanh nghiệp đến làm việc.

b) Đối với hội nghị tuyên truyền, hội nghị khách hàng để tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tạm thời không cố định phải có số người tham dự hội nghị từ 50 người trở lên như hướng dẫn tại điểm 4.2 Công văn số 2431/BHXH-BT ngày 05/7/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, mà phối hợp thực hiện tổ chức hội nghị có số khách hàng tham dự ít hơn (dưới 50 người) phù hợp với giãn cách xã hội, nhưng phải đảm bảo có từ 40% số khách hàng tham gia BHXH tự nguyện mới trở lên.

3. Đối với việc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất, căn cứ dữ liệu thu trên phần mềm quản lý thu-Sổ, thẻ (TST), kịp thời ban hành quyết định và tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng (đột xuất) đối với đơn vị nợ kéo dài, đơn vị trốn đóng (trừ các đơn vị tạm dừng đóng) theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

4. Kịp thời giải quyết việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; đôn đốc doanh nghiệp đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHYT, BHTN theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố, phải tuân thủ nghiêm túc các quy định, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Trung ương và chính quyền địa phương về giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; kịp thời báo cáo kết quả và những vướng mắc về BHXH Việt Nam (qua Ban Thu)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: TT, TCKT, TTKT, CNTT;
- Lưu: VT, BT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

 

Căn cứ Phương án phối hợp với Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-BHXH ngày 30/01/2019 của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH và Bưu điện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH, Bưu điện tỉnh) thực hiện như sau:
...

4. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền
...

4.2. Bưu điện tỉnh, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền; trong đó, gồm: số lượng hội nghị, số khách hàng tham dự hội nghị; số lượng khách hàng tối thiểu tham dự hội nghị, số lượng khách hàng tham gia BHXH tự nguyện tăng mới mỗi hội nghị (tối thiểu mỗi hội nghị phải có từ 50 khách hàng tham dự và có từ 25% số khách hàng tham gia BHXH tự nguyện mới/tổng số khách hàng tham dự hội nghị).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1299/BHXH-BT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 27/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1299/BHXH-BT

436

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441783