• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 13/BXD-QHKT năm 2018 về khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 13/BXD-QHKT
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/BXD-QHKT
V/v khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 240/SXD-QH&KT ngày 15/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Luật Xây dựng năm 2014). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 25 Điều 3Điểm g, h Khoản 1 Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được lập cho các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật và khu chức năng đặc thù khác được xác định theo quy hoạch xây dựng vùng được phê duyệt hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập. Do đó, các dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước sạch, khu nuôi trồng thủy hải sản, khu chăn nuôi tập trung có khu vực xây dựng công trình quy mô từ 5ha trở lên cần lập, phê duyệt quy hoạch chi Tiết xây dựng, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng.

- Nội dung nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi Tiết xây dựng khu chức năng đặc thù và trình tự, thủ tục lập, phê duyệt được thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

- Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị, dự kiến trình Quốc hội thông qua trong năm 2018. Theo đó, dự thảo đề xuất đối với các khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật, không lập quy hoạch xây dựng mà thực hiện ngay dự án đầu tư xây dựng; các chỉ tiêu sử dụng đất được kiểm soát thông qua bản vẽ tổng mặt bằng. Đối với các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch chi Tiết xây dựng chỉ lập cho các khu vực có công trình xây dựng, không lập cho các khu vực sản xuất nông nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh (để b/c);
- BXD: QHKT; PC;
- Lưu: VT, QHKT (Hong04).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Ngọc

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ
...
25. Khu chức năng đặc thù là khu vực phát triển theo các chức năng chuyên biệt hoặc hỗn hợp như khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch, khu sinh thái; khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa; khu nghiên cứu đào tạo; khu thể dục thể thao; cảng hàng không, cảng biển; khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật; khu chức năng đặc thù khác được xác định theo quy hoạch xây dựng vùng được phê duyệt hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 24. Đối tượng và trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

1. Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được lập cho các khu chức năng sau:
...
g) Khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật;

h) Khu chức năng đặc thù khác được xác định theo quy hoạch xây dựng vùng được phê duyệt hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/BXD-QHKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Chí Ngọc
Ngày ban hành: 23/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13/BXD-QHKT

261

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381929