• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 13/CT-TTHT năm 2014 về lập hoá đơn, chứng từ thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 13/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn, chứng từ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 1 năm 2014

 

Kính gửi:

Kính gửi: Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 2001, Lầu 20 Tòa nhà Gemadept
Số 2 Bis - 4 - 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0311169111

Trả lời văn bản số 287/2013/CV-VP ngày 12/12/2013 của Công ty về hoá đơn, chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Khoản 2 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính thuế GTGT:

“…

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

…”

Căn cứ quy định trên, khi nhận các khoản hỗ trợ (hỗ trợ điều chỉnh giá hàng tồn, phát triển thị trường…) từ Tập đoàn Fujifilm không kèm theo các các điều kiện về cung cấp dịch vụ (như quảng cáo sản phẩm..) Công ty lập chứng từ thu, không phải lập hoá đơn. Nếu việc nhận tiền hỗ trợ kèm theo dịch vụ cung cấp thì phải lập hoá đơn GTGT, tính thuế theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
;
- Phòng KT2
-
Lưu: HC, TTHT.
3401_ 316140 (11/12/2013).
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 02/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13/CT-TTHT

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251062