• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 13006/VPCP-KSTT năm 2017 về nhiệm vụ của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 13006/VPCP-KSTT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13006/VPCP-KSTT
V/v đề xuất của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Xét đề nghị của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về những nhiệm vụ trọng tâm của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý về chủ trương đối với những nhiệm vụ trung hạn và ngắn hạn của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (do Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân chủ trì thực hiện) liên quan đến việc cải cách cơ chế chính sách, thủ tục hành chính trong đầu tư dự án công nghệ thông tin; chính sách thị thực để phát triển du lịch; giải pháp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; xây dựng, phát triển chính phủ điện tử trên nền tảng dữ liệu dùng chung quốc gia và số hóa nền kinh tế; giải pháp huy động vốn dài hạn hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao; cắt giảm chi phí logistics bằng giải pháp tái quy hoạch logistics bằng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

2. Giao Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan:

- Nghiên cứu, hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) theo mô hình đối tác tư nhân trong nước để trợ giúp cho Chính phủ và các Bộ, ngành trong thực hiện Biên bản ghi nhớ đã kí với WEF; chủ động bàn và phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là các đơn vị đang bảo trợ và chỉ đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân để nâng cấp thành Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (ViEF) với các mục tiêu dự kiến; tổ chức đoàn ra học tập kinh nghiệm cải cách và hiện đại hóa hoạt động quản lý hành chính, phát triển Chính phủ điện tử tại tại Pháp, Estonia, Hàn Quốc và Singapore;

- Nghiên cứu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018 các báo cáo chuyên đề về: Phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam; cắt giảm chi phí logistics thông qua giải pháp tái quy hoạch hạ tầng logistics, lấy đường sắt tốc độ cao Bắc Nam làm trọng tâm; Xây dựng giải pháp về vốn vay trung hạn và dài hạn cho các ngành mũi nhọn quốc gia bằng Dự án phát triển Quỹ hưu trí tự nguyện tại Việt Nam; Giải pháp tăng cường hiệu quả cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Chiến lược và lộ trình thực hiện chính sách thị thực cởi mở để đột phá cho du lịch Việt Nam; Vận hành Quỹ phát triển du lịch quốc gia theo cơ chế đối tác công - tư linh hoạt; Thí điểm quản lý và tăng cường chất lượng điểm đến du lịch bằng Bộ chỉ số đánh giá điểm đến du lịch vận hành bởi khu vực tư nhân.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Vụ: CN, ĐMDN, KGVX, KTTH, PL, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KSTT(2). Thảo

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13006/VPCP-KSTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 05/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13006/VPCP-KSTT

249

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369192