• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Công văn 13031/VPCP-NN năm 2017 về báo cáo kết quả xử lý vụ phá rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 13031/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13031/VPCP-NN
V/v báo cáo kết quả xử lý vụ phá rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Về báo cáo kết quả xử lý vụ phá rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão tại văn bản số 5830/UBND-KT ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương kết thúc điều tra, sớm đưa ra xét x công khai và thông tin cho nhân dân được biết; làm rõ phương thức, thủ đoạn của hành vi phạm tội có tổ chức; có hay không có việc móc ngoặc, bao che cho tội phạm của cơ quan địa phương và lực lượng kiểm lâm; đồng thời rà soát, tiếp tục tổ chức kiểm đim, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ phá rừng, kiểm điểm nghiêm trách nhiệm đối với cán bộ thuộc tỉnh quản lý, xử lý đúng mức độ nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tư
ng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: NN&PTNT, CA;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ cổng TTĐTCP, các Vụ: TH, PL, NC, V.I, QHĐP;
- Lưu: VT, NN (2) Tn.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13031/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 06/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13031/VPCP-NN

340

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369238