• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 13035/BTC-CST năm 2014 thuế xuất khẩu đối với vật liệu xây dựng đưa vào doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 13035/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13035/BTC-CST
V/v thuế xuất khẩu đối với vật liệu xây dựng đưa vào doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty Obayashi Việt Nam (Địa chỉ: Tòa nhà PVI Tower, Unit 1701, Lot VP2, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số OVCHCM/MOF/056-2014 ngày 26/6/2014 của Công ty Obayashi Việt Nam hỏi về chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng đưa vào xây dựng các công trình của doanh nghiệp chế xuất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

- Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ;

Quan hệ trao đổi (mua bán) hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam (trừ khu phi thuế quan) là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Đối với vật liệu xây dựng (trong đó có một số mặt hàng chịu thuế xuất khẩu là cát, đá, sỏi...) thì quan hệ mua bán hàng hóa được xác định như sau:

1. Trường hợp vật liệu xây dựng được dùng để xây dựng công trình của doanh nghiệp chế xuất (như nhà máy, trụ sở... của doanh nghiệp chế xuất) thì quan hệ mua bán hàng hóa được xác định theo công trình xây dựng (nhà máy, trụ sở... của doanh nghiệp chế xuất), không xác định theo từng loại vật liệu xây dựng.

2. Trường hợp vật liệu xây dựng được sử dụng cho mục đích khác thì quan hệ mua bán hàng hóa được xác định theo từng loại vật liệu xây dựng đó.

3. Về thuế suất thuế xuất khẩu: Thuế suất thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành trong thời gian qua và hiện hành tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013. Trường hợp hàng hóa không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì áp dụng mức thuế xuất khẩu 0%.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Obayashi Việt Nam, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (45).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13035/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 16/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13035/BTC-CST

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250041